top of page

WES Blog

Tasarım - Beceri Atölyeleri Nedir?Ülkemizde bilime olan yatırımlar özellikle son 10 yılda katlanarak devam ediyor. Öğrenmede teorik bilginin yanında uygulamanın da ne denli önemli olduğunun bilincinde olarak tüm ülke hem bilim merkezleri hem de bilim sanat merkezleri (BİLSEM) tarafından sağlanan okul dışı öğrenme ortamlarında okullarında görmüş oldukları bilgileri uygulama ve tecrübe etme şansı yakaladılar.


Bilim merkezleri içerisinde kurulan stem, maker, robotik ve fen sınıfları ile yürütülen birçok etkinlikte çocuklar yeri geldiğinde kendi evlerini tasarladılar bazen de akıllı evlerini ürettiler. Öğrenmenin en önemli fazlarından biri de bilginin pratikle desteklenmesi ve tekrar edilmesi üzerine yapılan akademik çalışmalarla giderek popülerleşti. Bu süreçten sonra okulların da bu duruma uyum sağlaması gecikmedi. Birçok özel okul kurmuş oldukları sınıflarıyla yapılan eğitimlerinin reklamlarını yaptılar ve bir süre sonra tüm okulların bünyesinde atölye çalışmalarının yapıldığı özel olarak tasarlanan sınıflar oluşturuldu.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında açıklanan hedeflerden biri de tüm okullarda tasarım-beceri atölyeleri kurulması oldu. Açıklanan bu hedeflere birçok kamu kuruluşu da destek verdi. Belediyeler bünyesinde kurulan bilgi evleri, bilim merkezleri de mevcut yapılarını tasarım-beceri atölyelerine dönüştürerek kavramsal yapıya destek verdiler. Özel sektörün de eğitimin gelişmesine adına gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri de okullarda kurulacak tasarım-beceri atölyelerinin kurulumları için sponsor olma yönünde ilerledi.


2023 Eğitim Vizyonu hedeflerinde tasarım beceri atölyeleri için aşağıdaki açıklamalara yer verilmiş; İlkokuldan başlayarak tüm öğretim kademlerinde okullara çocukların sahip oldukları yetenek kümeleriyle ilişkilendirilmiş becerilerin uygulama düzeyinde kazandırılabilmesi için “Tasarım-Beceri Atölyeleri” kurulacaktır.


Tasarım-Beceri Atölyeleri ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde ortak bir amaç doğrultusunda tasarlanmış, çocuğun özellikle elini kullanmasını önemseyen, mesleklerle ilişkilendirilmiş işlikler olacaktır.Zorunlu ders saatleri ve çeşitleri tüm kademelerde azaltılarak, temel derslerde derinleşilebilmesi, kişiselleştirme yapılabilmesi ve uygulama etkinliklerinin yürütülebilmesi için gereken zaman sağlanmış olacaktır.


Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu konuda ne kadar istekli olduğu ve çalışmanın vizyonunu da yukarıdaki yazılardan anlayabiliriz. İlgili daire başkanlıkları üzerinden İl Milli Eğitim Müdürlüklerine devredilen görev sorumlukların da ne kadar fazla olduğunu anlayabiliyoruz.


Tasarım-beceri atölyeleri konularında robotik, stem, kodlama ve maker sınıfları öne çıksa da drama, müzik, astronomi, havacılık, youtuber, e-spor gibi birçok konuda da atölyelerin oluşturulması mümkün gözüküyor. Çocuklarımızı geleceğe hazırlarken onların en çok ihtiyaç duyacakları yetenekleri belirleyip o doğrultuda eğitmek ve yeni becerilerle donatmamız gerekiyor. Eğer ülkemizden de Steve Jobs, Elon Musk gibi girişimciler çıksın ve dünyaya yön versin istiyorsak onlara teknolojinin ve yeni nesil öğrenme metotlarının sağlayacağı en iyi eğitimi vermek durumundayız.


Tasarım-beceri atölyelerinin tüm ülkede yaygınlaşması da çok ciddi bir yatırım gerektiriyor. Bunu gerek devlet gerek özel sektör yatırımı da yapılmış olsa bu süreçte alınan tüm cihazların ve ekipmanların en verimli ve aktif şekilde kullanılması gerekiyor. Yapılan bu eğitim hamlesinin sürdürülebilir olması için de tasarım-beceri atölyelerini kullanan eğitmenlerin eğitimleri sürekli hale getirilerek çocuklarımıza katkı sağlayacak ve değişen dünyaya da uyum sağlaması gerekiyor.WES Team olarak 2010 yılından itibaren yaşadığımız bilim merkezi tecrübesi sayesinde tasarım-beceri atölyeleri ile çok erken tanıştık. Kurulumunu gerçekleştirdiğimiz atölyelerde birçok çocuğumuz hayal ettiklerini üreterek yeni beceriler kazandı ve kazanmaya devam ediyor. Bu tecrübelerimizi de 81 ilimizde kurulacak tasarım-beceri atölyelerine yardımcı olabilmek adına aşağıdaki adımları uygulamalarını ve istenirse her türlü yardıma hazır olduğumuzu belirtmek istiyoruz.


  • Tasarım-beceri atölyesinin belirlenmesi

  • Eğitim dokümanlarının hazırlanması

  • Atölye alanının belirlenmesi

  • Atölye tasarımı ve uygulanması

  • Ekipman ve malzemelerin belirlenmesi ve tedarik süreci

  • Eğitici eğitimi programları

  • Teknik destek

Komentarze


bottom of page